Žádost o výmaz osobních údajů

Žádost o další nezpracovávání a výmaz všech osobních údajů týkajících se žadatele. Pro žadatele uplatňující právo na výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem.