« EMS

Základní normativní rámec EMS

Řada norem ISO 14000 je rozdělena podle tematických okruhů:

  • dekáda 14000 – Systémy environmentálního managementu;
  • dekáda 14010 – Směrnice pro provádění environmentálních auditů;
  • dekáda 14020 – Environmentální značky a prohlášení;
  • dekáda 14030 – Hodnocení environmentálních vlivů podniků na životní prostředí;
  • dekáda 14040 – Posuzování životního cyklu;
  • dekáda 14050 – Definice a termíny.

 

Základní národní normy
ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
ČSN EN ISO 14004:2016 Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci

 

Významné národní normy
ČSN ISO 14050:2010 Environmentální management – Slovník
ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu

 

Významné mezinárodní normy
ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use
ISO 14004:2016 Environmental management systems – General guidelines on implementation
Přehled aktualizován dne 15. 5. 2019