Vnitřní oznamovací systém OhlasTo

Whistleblowing- oznámení – ochrana oznamovatelů
logo OhlasTo
OhlasTo je online oznamovací kanál, který slouží pro sběr oznámení. Je navázán na aplikaci pro evidenci a řízení podaných oznámení – vnitřní oznamovací systém. Nástroj OhlasTo splňuje všechna kritéria Evropské unie, je jednoduchý, dostupný, uživatelsky přívětivý a  zajišťuje anonymitu oznamovatelů. Administrativní prostředí běží na platformě IS QML
  • online oznámení;
  • anonymní komunikace;
  • ochrana oznamovatelů;
  • zabezpečená evidence;
  • neomezený počet uživatelů a oznámení;
  • špičkový servis a česká podpora;
  • v souladu s GDPR;
  • tuzemská lokace.

Služba OhlasTo je skvělý způsob, jak dát najevo, že vás zajímá, co se u vás v organizaci děje, a že je vůle to řešit! Nečekejte, až se whistleblower obrátí na média. Dejte mu možnost vyřešit vše v klidu na domácí půdě, bez zbytečných emocí.

S OhlasTo vás whistleblower zastihne připravené!

Ochrana oznamovatelů

Splňuje evropské požadavky příslušných právních předpisů na ochranu oznamovatelů.

whistleblowing

Anonymní komunikace

Online hlášení se šifrovaným přenosem a anonymní komunikací. Klademe důraz na bezpečnost.

anonymita

Pro školy i firmy

Schránka důvěry pro školy a zároveň bezpečný nástroj pro firemní whistleblowing.

ceník

Snadná správa

OhlasTo eviduje všechna přijatá oznámení bez ohledu na to, zda byla učiněna online, emailem nebo třeba osobně. Zároveň slouží jako zákonná evidence navazujících šetření a přijatých opatření. Pověřená osoba potřebuje jen zařízení s běžným prohlížečem a přístupem na Internet.

Online podání

Zaměstnanec, uchazeč, dodavatel nebo zákazník… Kdokoliv může učinit oznámení rychle a jednoduše prostřednictvím webového online formuláře. Přenos je šifrován, možné je i anonymní oznámení. Pověřená osoba obdrží notifikaci o novém oznámení.

OhlasTo - webový formulář pro oznámení
OhlasTo - webový formulář pro oznámení

Online podání

Zaměstnanec, uchazeč, dodavatel nebo zákazník… Kdokoliv může učinit oznámení rychle a jednoduše prostřednictvím webového online formuláře. Přenos je šifrován, možné je i anonymní oznámení. Pověřená osoba obdrží notifikaci o novém oznámení.

Přístup pro oprávněné osoby

Pověřená osoba a její spolupracovníci, vyšetřovatelé, advokáti, management… Přístup jednotlivým osobám týmu a příslušná oprávnění (co kdo může a nemůže vidět), si nastavujete sami.

Více informací naleznete na www.ohlasto.online

Přidejte se mezi naše spokojené zákazníky, kteří již naše služby využívají.

Více o OhlasTo

Novinky

Související články