Outsourcing

starosti vyřešíme za vás
Word Art

Více než 20 let poskytujeme služby, poradenství a školení v oblasti systémů řízení a IT. 

 • Nabízíme poradenský a konzultační potenciál při zavádění a udržování systémů řízení.
 • Poskytujeme specializované služby se zaměřením na fyzickou, informační a kybernetickou bezpečnost.
 • Pružně reagujeme na požadavky zákazníků, se kterými jsme v úzkém kontaktu.
 • Díky naší nezávislosti, máme potřebný nadhled. Naši experti pokryjí všechny oblasti bezpečnosti.
 • Zajistíme outsourcing manažera systému řízení, interního auditora, bezpečnostního manažera i pověřence.

Zajišťujeme outsourcing systémových rolí

Využijte bohaté zkušenosti našich expertů.
 • Manažer systému řízeníUdržování a rozvoj systémů řízení. Plánování a příprava rozvoje. Příprava systému k certifikačním auditům, plánování a organizace interních auditů, aktualizace interní dokumentace, vedení záznamů, spolupráce s vlastníky procesů, přezkoumávání systému řízení, analýza rizik, školení.
 • Interní auditorOrganizace, plánování a příprava interních auditů. Provádění interních auditů systémů řízení nebo zákaznických auditů. Analýza neshod a příprava návrhů na zlepšení, provádění následných auditů.
 • IT manažerRozvoj, řízení a dohled interních IT systémů, včetně jejich bezpečnosti. Tvorba koncepce rozvoje IT, tvorba plánů a rozpočtů. Příprava a organizace výběrových řízení a vedení implementačních projektů. Dohled a řízení dodavatelů, manažerský reporting. Školení zaměstnanců.
 • Bezpečnostní manažerPlánování a řízení projektů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Spolupráce při realizaci rozvojových a investičních projektů. Dohled a řízení dodavatelů. Analýza a řízení bezpečnostních rizik. Řešení bezpečnostních incidentů. Školení.
 • Manažer kybernetické bezpečnosti (ZoKB/NIS2) Řízení systému bezpečnosti informací. Spolupráce při realizaci rozvojových a investičních projektů. Dohled a řízení dodavatelů. Analýza a řízení bezpečnostních rizik. Řešení bezpečnostních incidentů. Řízení přístupů. Školení.
 • PověřenecŘízení projektů ochrany osobních údajů, revize smluvních ujednání. Řízení zpracovatelů. Analýza a řízení rizik. Vedení registru zpracování osobních údajů. Řešení požadavků subjektů údajů. Vystupování jménem společnosti vůči regulačním úřadům. Školení.
 • Příslušná osoba vnitřního oznamovacího systému Příjem, evidence, posouzení a šetření oznámení. Ochrana totožnosti oznamovatelů. Komunikace se zainteresovanými stranami uvnitř i vně společnosti (oznamovatelé, ministerstvo spravedlnosti atd.). Návrhy nápravných opatření. Udržování a přezkoumání vnitřního oznamovacího systému. Školení.

Výhody outsourcingu

Oboustranná spokojenost.
 • Úspora osobní nákladů.
 • Úspora za pravidelná školení a vzdělání odborných pracovníků.
 • Zastupitelnost.
 • Výkon jedné role zajišťuje celý tým specialistů.
 • Díky každodenní praxi se naši experti orientují v problematice bezpečnosti.
 • Naši odborníci pokryjí všechny bezpečnostní oblasti díky čemuž dochází k lepší koordinaci a plánování maximální úrovně bezpečnosti.

Máte zájem o naše služby?

Rozšiřte řady našich spokojených zákazníků...

KONTAKTUJTE NÁS

NOVINKY

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY