BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Occupational health and safety management systems
Q-COM BOZP
BOZP je efektivní nástroj, zaměřený na:
 • prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví pracovníků;
 • metodiku k identifikaci rizik na pracovištích, jejich vyhodnocení a následné stanovení opatření vedoucí k jejich minimalizaci;
 • plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP a pružnou reakci na legislativní změny, aniž by bylo zapotřebí v organizaci provádět velké proměny;
 • stanovení opatření, která umožňují organizaci zlepšit výkonnost;
 • zlepšení pracovních podmínek na pracovištích.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se stává v posledních letech prioritou v řízení organizací. Je to především proto, že mnohé organizace pochopily, že prevencí v oblasti BOZP omezují výskyt nemocí z povolání a pracovních úrazů, minimalizují náklady spojené s odstraněním a nápravami incidentů na pracovištích, snižují pravděpodobnost postihu za porušení právních a jiných požadavků týkajících se BOZP.

Základní normativní rámec

Požadavky na systém řízení BOZP specifikuje norma ČSN ISO 45001, která v roce 2018 nahradila normu ČSN OHSAS 18001. Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP.

více

S implementací BOZP umíme pomoci

Našim zákazníkům nabízíme poradenský a konzultační potenciál týmu zkušených poradců k vybudování BOZP v rozsahu vymezeném požadavky normy.

Postup

 • úvodní přezkoumání BOZP (analýza stávajícího stavu vzhledem k požadavkům normy);
 • analýza rizik;
 • návrh opatření;
 • zpracování dokumentace BOZP;
 • implementace systému;
 • interní audity a přezkoumání BOZP;
 • certifikace BOZP.

Zaujal Vás systém řízení nebo jste nenašli informaci, kterou hledáte? Neváhejte se na nás obrátit.

Budeme rádi, přidáte-li se mezi naše spokojené zákazníky, kteří již naše služby využívají.

KONTAKTUJTE NÁS

Novinky