« BOZP

Základní normativní rámec BOZP

Požadavky na systém řízení BOZP specifikuje norma ČSN ISO 45001.

Norma nahrazuje ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN OHSAS 18002:2009.

Specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

Norma ČSN ISO 45001:2018 používá stejnou strukturu, použitou již v normách ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 atd. Tato struktura usnadňuje implementaci a integraci jednotlivých norem do systémů řízení organizací.  Nová norma vychází ze společných prvků, které využívají ostatní ISO normy pro systémy řízení a používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Základní národní normy
ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

 

Významné mezinárodní normy
ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use
Přehled aktualizován dne 15. 5. 2019