Analýza IT

informačních a komunikačních technologií
Q-COM analýza IT
Analýza informačních a komunikačních technologií představuje vyhodnocení a popis aktuálního stavu všech (nebo specifikované části) používaných informačních a komunikačních technologií a je nezbytným podkladem pro další rozvoj IT.
 • Dokumentuje aktuální stav IT;
 • je podkladem pro tvorbu koncepce rozvoje IT;
 • je nezbytná pro vedení organizace při rozhodování o výběru nových a změnách stávajících informačních systémů;
 • významně podporuje přípravu výběrových řízení na dodávku nových informačních systémů a technologií.
Analýzu IT, zejména v případě kdy je využívána jako podklad při přípravě výběrových řízení na dodávku nových informačních systémů, je vhodné doplnit také o Analýzu datových toků.
Analýzu zaměřujeme na:
 • fyzickou a logickou strukturu IT;
 • používaný HW a SW;
 • strukturovanou kabeláž;
 • konektivitu k síti Internet;
 • telefonní, popř. jiný používaný komunikační systém;
 • rozsah, druh a charakter zpracovávaných dat;
 • systém napájení IT;
 • systém zálohování a archivace dat;
 • systém obnovy SW a HW (zajištění kontinuity činností);
 • systém fyzické bezpečnosti IT;
 • systém personální a administrativní bezpečnosti IT.
Analýzy IT je možno zpracovat ve dvou variantách:
 • popisná – zdokumentování aktuálního stavu používaných IT;
 • bezpečnostní – zhodnocení a popis úrovně bezpečnosti používaných IT.

 

Výstupem analýzy je rozsáhlá zpráva (dokument) popisující stav jednotlivých oblastí (částí) IT, která může být případně doplněna o doporučení vedoucí ke zlepšení stavu.

Součástí dokumentu jsou také přehledná grafická schémata popisující logickou a fyzickou strukturu jednotlivých komponent IT, popřípadě vazby mezi nimi.

Nenašli informaci, kterou hledáte? Neváhejte se na nás obrátit.

Přidejte se mezi naše spokojené zákazníky, kteří již naše služby využívají.

KONTAKTUJTE NÁS

Novinky

Související články