IMS – Integrovaný systém řízení

Integrated Management System
Q-COM IMS
Jednotlivé systémy řízení tvoří neoddělitelnou součást celkového řízení organizace. Systémy jsou si velmi blízké, mají řadu společných oblastí a prvků a navzájem se doplňují. Dosažením optimální vzájemné propojenosti systémů se dosahuje výrazných synergických efektů.
Synergie je významnější, jsou-li vnitropodnikové procesy správně nastaveny a propojeny s vhodným podnikovým informačním systémem.

Za IMS integrované systémy řízení jsou považovány ty systémy, které vznikají sjednocením společných částí jednotlivých systémů řízení (dílčích subsystémů nebo jednotlivých procesů). Základem integrovaných systémů řízení jsou společné procesy, které kriteriální standardy nebo technické specifikace vyžadují.

Integrací systémů řízení získává organizace rámec, v němž může účelně vyvažovat a spojovat ekonomické zájmy s požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost informací, poskytování IT služeb, apod.

Zaujal Vás systém řízení nebo jste nenašli informaci, kterou hledáte? Neváhejte se na nás obrátit.

Budeme rádi, přidáte-li se mezi naše spokojené zákazníky, kteří již naše služby využívají.

KONTAKTUJTE NÁS

Novinky