Naše historie

svět se mění, ani my nezůstáváme pozadu…

Měníme sídlo společnosti.

Naše nová adresa sídla je: Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno.

Rozšířili jsme portfolio produktů o aplikaci OhlasTo – řešení pro whistleblowing

OhlasTo je webový vnitřní oznamovací systém umožňující podat online oznámení se zajištěnou ochranou oznamovatelů, jakož i správu a archivaci těchto oznámení.

Rozšířili jsme portfolio produktů o privátní cloudové úložiště DISQIE

DISQIE je nástroj pro sdílení, vzdálenou práci a synchronizaci dat pracovních týmů, domácností, i jednotlivců.

Zapsána ochranná známka Q – COM, spol. s r.o.

V roce 2021 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví vydáno Osvědčení o zápisu ochranné známky Q – COM.

Rozšířili jsme portfolio produktů o ochranu měkkých cílů.

Našim klientům nabízíme poradenství a implementaci v oblasti ochrany měkkých cílů.

Rozšířili jsme portfolio produktů o kybernetickou bezpečnost.

Našim klientům nabízíme poradenství a implementaci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Slavíme dvacetileté výročí založení společnosti.

Kromě nových produktů zavádíme i modernější logo a s tím spojené nové webové stránky.

Zapojili jsme se do projektu GDPRtrio.

GDPRtrio je uskupení tří společností, jež společně poskytují zákazníkům právní poradenství, procesní a technická řešení v GDPR.

Spustili jsme planovacikalendar.eu

Spustili jsme novou pomůcku www.planovacikalendar.eu

Měníme sídlo společnosti.

Naše nová adresa sídla je: Tkalcovská 799/14, 602 00 Brno.

Rozšířili jsme portfolio produktů.

Našim klientům nabízíme poradenství a implementaci pravidel GDPR dle Nařízení (EU) 2016/679, které nabývá účinnosti 25. května 2018.

Až do roku 2021 můžeme vzdělávat pedagogické pracovníky

Získali jsme akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Spustili jsme podacilistky.cz

Spustili jsme online pomůcku pro vyplňování podacích lístků – podacilistky.cz

Zprovoznili jsme vlastní hosting

Zprovoznili jsme hosting.qcom.cz odkud provozujeme informační systémy QML a nástroje pro řízení dokumentace QIKI a další pomůcky.

Úspěšně jsme ukončili projekt na vybudování vývojového a inovačního pracoviště Q-COM.

Jedná se o vznik vývojového, inovačního a prototypového centra, zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, který povede k implementaci technologicky nových a zlepšení stávajících produktů, produkčních řad a také výrobních procesů a technologií. Výchozí předpoklady pro úspěšný výzkum, vývoj a inovace jsou zajištěny spojením s odborníky a zajištěným přenosem výsledků výzkumu do praxe (dohody s výrobci, nedostatek technologií plánované kvality na trhu a znalost trhu a spolupráce s uživateli vyvíjených technologií).

Získali jsme certifikát ISMS.

Po absolvování certifikačního auditu jsme získali certifikát systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) pro činnosti spojené se systémy řízení a s poskytováním služeb v oblasti informačních systémů.

Společně s našimi partnery a zákazníky jsme oslavili 10. výročí založení společnosti.

Zároveň jsme stanovili obchodní strategii pro další desetiletí.  

Připravujeme zákazníky k certifikaci systému BOZP.

Od začátku dubna připravujeme zákazníky k certifikaci systému BOZP dle nově vydané normy ČSN OHSAS 18001:2008. Zákazníky připravujeme také dle požadavků programu Bezpečný podnik – verze 2005.

Spouštíme vlastní podnikový informační systém QIS

Hledali jsme podnikový informační systém, který by měl charakter ERP i CRM, ale z dostupných možností na trhu nevyhovoval našim potřebám žádný produkt, proto jsme si napsali vlastní. QIS má pro začátek pár modulů, ale postupně budou vznikat další. Lze ho provozovat z libovolného místa s připojením k Internetu, bez potřeby lokální instalace. Díky webovému prostředí je ovládání jednoduché a uživatelům dobře známé.

Realizujeme projekty zavádění systému ITSM.

V roce 2007 jsme realizovali první projekty zavádění systému ITSM dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006, který navazuje a rozvíjí požadavky QMS v oblasti IT služeb a zahrnuje v sobě i požadavky systému ISMS.

Rozšiřujeme portfolio služeb o oblast IT.

Na základě získaných zkušeností, požadavků našich zákazníků a úspěšně realizovaných projektů poskytujeme od roku 2007 také komplexní služby v oblasti IT.  

Rozšiřujeme obor své činnosti o vývojové a prototypové kapacity.

V roce 2007 jsme v souladu s naší dlouhodobou strategií rozšířili obor své činnosti o vývojové a prototypové kapacity určené k dalšímu rozvoji inovačního procesu v podniku.

Brzy se dočkáme zákazníka s pořadovým číslem 200.

Během našeho působení na trhu se našimi zákazníky stalo již 190 organizací z různých oborů a u těchto zákazníků bylo realizováno již více než 500 jednotlivých projektů.

Provádíme přípravu a poradenství k certifikaci systému ISMS.

Od konce října roku 2006 provádíme přípravu a poradenství k certifikaci systému ISMS dle nově vydané normy ČSN ISO/IEC 27001:2006.

Získali jsme certifikát EMS.

Úspěšně jsme dokončili přípravu k certifikaci EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Po absolvování certifikačního auditu jsme získali příslušný certifikát.

Zapsána ochranná známka Q – COM, spol. s r.o.

V roce 2005 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví vydáno Osvědčení o zápisu ochranné známky Q – COM, spol. s r.o.

Realizovány projekty přípravy a poradenství k certifikaci EMS.

Od konce dubna roku 2005 byly všechny projekty přípravy a poradenství k certifikaci EMS realizovány dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 vydané v červnu.

První projekty implementace ISMS.

U našich zákazníků jsme začali s implementací pilotních projektů systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN BS 7799-2:2004.

Získali jsme certifikát QMS.

V květnu roku 2004 byl u nás proveden certifikační audit a naše společnost získala certifikát QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Předmětem naší certifikace byly činnosti spojené s poradenstvím, školením, konzultacemi a outsourcingem v oblasti systémů managementu a poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.

Realizace projektů dle revidovaných norem.

V souvislosti s vydáním revizí norem řady ISO 9000 v roce 2001 byly dále projekty přípravy a poradenství k certifikaci QMS realizovány dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Rozšiřujeme portfolio produktů o přípravu a poradenství k certifikaci systému BOZP.

Rozšířili jsme portfolio produktů o přípravu a poradenství k certifikaci systému H&SMS (BOZP) dle specifikace OHSAS 18001:1999.

Zákazníky připravujeme k certifikaci EMS.

Od roku 1999 nabízíme našim zákazníkům přípravu a poradenství k certifikaci EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:1997. V oblasti ekologie provádíme také zpracování projektů dle požadavků EMAS II.

Od roku 1998 se zabýváme komplexními službami v oblasti systémů řízení.

První projekty byly realizovány v oblasti QMS dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 9002 a ČSN EN ISO 9003 z roku 1995.

Založení společnosti.

Společnost Q – COM, spol. s r.o. byla založena 4. září 1998, zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně.