Ochrana měkkých cílů

Soft targets
Q-COM měkké cíle
Měkké cíle jsou místa (objekty, prostory nebo akce) s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Jedná se o otevřená prostranství či veřejnosti dostupné uzavřené prostory, kde dochází ke zvýšenému výskytu osob, čímž mohou být potenciálně vhodným cílem ozbrojených útočníků či teroristů.
 • bary, noční kluby, diskotéky, restaurace, hotely;
 • parky, náměstí, demonstrace, poutě;
 • turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie;
 • nákupní centra, tržiště a obchodní komplexy;
 • sportovní haly a stadióny;
 • kina, divadla, koncertní sály, zábavní centra;
 • nemocnice, polikliniky, školská zařízení, knihovny;
 • církevní památky a místa určená k uctívání;
 • letiště, dopravní uzly, nádraží.

Naproti tomu stojí tvrdé cíle, jež jsou proti útokům dobře chráněny a střeženy (vládní  budovy, velvyslanectví, vojenské objekty, strategicky významné střežené objekty).

Cíle teroristických útoků v letech 1998 – 2014 v Evropě

Měkké cíle

Vládní objekty, armáda a policie

Kritická infrastruktura a ostatní

Měkké cíle čelí široké škále hrozeb různého typu ze strany jednotlivců i skupin s různou motivací. Současným trendem je cílit na veřejná místa se slabým zabezpečením. Vazba na náboženství či národnost hraje stále menší roli. jednoznačně nejčastějším typem teroristického útoku je bombový útok.
Zdroj:Základy ochrany měkkých cílů – Metodika. Ministerstvo vnitra České republiky. Červen 2016.

Ochrana měkkých cílů

Základní prvky

Vzájemná interakce osob, technologií a procesů umožňuje nastavit vhodnou úroveň bezpečnosti. Lidé jsou nejčastějším cílem útočníků a zároveň nejslabší článek celého bezpečnostního systému. K nastavení adekvátní úrovně ochrany měkkých cílů slouží procesy, což  jsou činnosti, které je potřeba vynaložit, aby lidé byli schopni používat implementované technologie a s nimi spojené služby.

Principy zabezpečení

Pro nastavení funkčního bezpečnostního systému je potřeba ujasnit si oblasti chráněných zájmů a definovat možné zdroje nebezpečí či hrozby vůči chráněným zájmům, na jejichž základě lze následně konkretizovat hrozící způsoby útoku. Specifikované hrozby je potřeba podrobit analýze rizik, která určí prioritní oblasti bezpečnostního systému a následná bezpečnostní opatření a strategie.

Časová osa incidentů a opatření

Se zvažovanými incidenty je potřeba pracovat ve třech časových fázích. Jaká preventivní opatření či nástroje odstrašení je možno udělat pro snížení pravděpodobnosti výskytu útoku a zvýšení odolnosti měkkého cíle. Jak zajistit co nejrychlejší detekci incidentu a okamžitou reakci bezpečnostních pracovníků když už incident probíhá. Jak postupovat, aby byly zmírněny následky incidentu.

Aktuální bezpečnostní situace v České republice

Téma ochrany měkkých cílů je v České republice poměrně mladou disciplínou. Bohužel není do povědomí veřejnosti příliš rozšířeno, a to a ani přesto, že aktuální stupeň ohrožení terorismem je u nás na úrovni 1, tedy obecné ohrožení vyplývající ze situace v zahraničí, kdy není známa konkrétní hrozba teroristických aktivit na území ČR, ale je potřeba dbát obecné všímavosti. Jedná se o dlouhodobě standardní stav nejnižšího, nikoliv však nulového, ohrožení terorismem.
Zdroj: Stupně ohrožení terorismem. Ministerstvo vnitra České republiky. 2016.  

Základní normativní rámec

Ochrana měkkých cílů je řešena v rámci Strategie České republiky pro boj proti terorismu. Metodickou podporu poskytuje Ministerstvo vnitra.

více

Víme jak nastavit systém ochrany měkkých cílů

České republice se teroristické útoky zatím vyhýbají. To ale neznamená, že si můžeme dovolit nebýt ve střehu, je potřeba být i na takovou eventualitu připraven! Na stát se nelze spoléhat. V tomto ohledu lze řadu kroků přijmout na straně samotných potencionálních cílů útoků, a to nejen v oblasti prevence, kde je třeba zaměřit se na analýzu hrozeb měkkého cíle, ale také na plánování reakce na útok, na detekci podezřelého chování a podobně. Vhodné nastavení systému ochrany a dobré vyškolení pracovníků měkkého cíle pak vede ke správným reakcím při útoku samotném a eliminaci ztrát na životech.

Postup

 • analýza stávajícího stavu;
 • identifikace zdrojů hrozeb;
 • stanovení možných způsobů útoků;
 • určení pravděpodobnosti a dopadu útoků;
 • analýza rizik;
 • návrh opatření;
 • implementace opatření;
 • školení;
 • interní audit, přezkoumání a testování.

Podpora při provozování

Zvýšení odolnosti měkkého cíle není primárně otázkou investic do technologií či vybavení. Klíčové je především nastavení procesů a koordinace činností personálu a jeho připravenost na násilný útok.

V tomto pojetí je potřeba dbát na přípravu, pravidelná cvičení a vhodné rozdělení úkolů. Nezbytný je rovněž pravidelný audit stavu bezpečnosti a analýzy hrozeb a rizik.

Rozsah naší podpory závisí na konkrétních požadavcích zákazníka. Jsme schopni realizovat dílčí projekty v minimalistickém rozsahu i komplexní zavedení nejmodernějších postupů vedoucích k zajištění velmi vysoké úrovně bezpečnosti.

Zajišťujeme také outsourcing systémových rolí .

Zaujal Vás systém řízení nebo jste nenašli informaci, kterou hledáte? Neváhejte se na nás obrátit.

Budeme rádi, přidáte-li se mezi naše spokojené zákazníky, kteří již naše služby využívají.

KONTAKTUJTE NÁS

Novinky

Související články