Aktualizace normy ISO 27001 – Informační bezpečnost

Nová verze normy 27001

 • Informační bezpečnost při využívání cloudových služeb
 • Připravenost ICT na kontinuitu podnikání
 • Zpravodajství o hrozbách
 • Monitorovací fyzické bezpečnosti
 • Maskování údajů
 • Správa konfigurace
 • Vymazání informací
 • Zabránění úniku údajů
 • Monitorovací činnosti
 • Filtrování webu
 • Bezpečné kódování
 • Typ opatření – preventivní, detektivní, nápravné
 • Vlastnosti informační bezpečnosti – důvěrnost, integrita, dostupnost
 • Koncepty kybernetické bezpečnosti – identifikace, ochrana, detekce, reakce, obnova
 • Operační schopnosti – řízení, správa aktiv, ochrana informací, administrativní/personální/fyzická/technická bezpečnost
 • Oblasti bezpečnosti – správa a ekosystém, ochrana, obrana, odolnost

  Jak přejít na novou normu

  • Seznamte se se zněním norem ISO/IEC 27001:2022 a ISO/IEC 27002:2022.
  • Proveďte analýzu rizik s ohledem na nová opatření a rozdělení aktiv.
  • Realizujte opatření, která vyplynula z analýzy rizik a implementujte je do procesů ISMS.
  • Implementujte nová opatření do provozní dokumentace.
  • Aktualizujte Prohlášení o aplikovatelnosti (PoA).
  • S ohledem na nová opatření proveďte interní audit.
  • Proveďte přezkoumání managementu.
  Nastal čas na změnu…
  Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.