Změna adresy sídla společnosti Q – COM

S účinností od 1. srpna 2022 dochází ke změně adresy sídla společnosti Q – COM, spol. s r.o.

Nové sídlo společnosti je Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno – Řečkovice.

Nová adresa se zároveň stává korespondenční a fakturační adresou. Na této adrese jsou umístěny také naše kanceláře. Původní adresa Tkalcovská 799/14, Brno se ruší.

Ostatní identifikační, kontaktní a bankovní údaje zůstávají beze změny.

Děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete, a těšíme se na naši příští spolupráci.

Q – COM tým