Bezpečnostní semafor pro měkké cíle

Měkké cíle se vyznačují  vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. V tomto ohledu se jedná o velmi specifický cíl, kdy zranitelnost návštěvníků a zaměstnanců je vysoká a hodnota, kterou představují pro své rodiny, ale i pro společnost jako celek, nevyčíslitelná.

Bohužel útoky s cílem způsobit co nejvyšší škody hlavně na lidských životech, jsou reálné už i v České republice. Je potřeba začít se těmito riziky zabývat a být na ně připraven.

Našim dílem je bezpečnostní semafor, který jsme zavedli u našeho významného klienta s velmi vysokou koncentrací osob.

Jedná se o systém vyhlašování stupňů ohrožení v areálu klienta, které jsou vizuálně odlišeny barvami – zelený, žlutý, oranžový a červený stupeň. Takto řídíme režim chodu celé společnosti od stavu bezpečí až po přímé ohrožení ve všech oblastech bezpečnosti (fyzická, IT, kybernetická, ochrana osobních údajů, požární, atd.)

Informace o aktuálním stavu bezpečnostního semaforu je vhodným způsobem předávána nejen zaměstnancům, ale i návštěvníkům klienta.

Jednotlivé stavy jsou určovány na základě aktuální bezpečnostní situace u klienta a v České republice.

Buďte i vy v bezpečí s našim semaforem.
Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.