Vydány nové normy – změny v oblasti BOZP, QMS

ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

V návaznosti na vydání nové mezinárodní normy ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití), která byla zveřejněna 12. března 2018, byla nyní zveřejněna česká verze této normy ČSN ISO 45001:2018.

Norma nahrazuje stávající normu ČSN OHSAS 18001:2008.

Norma ČSN ISO 45001:2018 používá stejnou (HLS) strukturu, použitou již v normách ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001. Tato struktura usnadňuje implementaci a integraci jednotlivých norem do systémů managementu organizací.  Nová norma vychází ze společných prvků, které využívají ostatní ISO normy pro systémy managementu a používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Od 12. března 2018 (datum vydání normy ISO 45001) začíná běžet přechodové období 3 let pro přechod na novou normu ČSN ISO 45001:2018. Stávající certifikáty vydané dle ČSN OHSAS 18001:2008 budou platné maximálně do 12. 3. 2021. (12. 3. 2021 je ukončeno přechodové období pro přechod na novou normu) i v případě, že na stávajícím certifikátu je uvedeno datum pozdější.

«Náhled normy ke stažení zde»


ČSN EN ISO 9004:2018 Management kvality – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného úspěchu

Byla vydána tato podpůrná norma, která nahrazuje stávající normu ČSN EN ISO 9004:2010.

Norma poskytuje návod, který má sloužit jako podpora při dosahování trvale udržitelného úspěchu organizace. Poskytuje širší pohled na systémy managementu kvality než norma ČSN EN ISO 9001:2016 a podrobněji rozpracovává některá dílčí témata, jako například management znalostí a inovace. Součástí normy je i tabulka pro sebehodnocení organizace vzhledem k různým úrovním vyspělosti systému managementu kvality.

Norma je vydána převzetím originálu, tj. přetiskem anglické verze normy s doplněním národních informativních prvků.

«Náhled normy ke stažení zde»