Zaveďte vnitřní oznamovací systém

Volby a následné „podzimní období temna“ hodily vidle do schvalovacího procesu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů transponujícího směrnici Evropské unie č. 2019/1937 o ochraně osob do vnitrostátního práva. Cílem je ochránit lidi, kteří v práci zaznamenají nějaké protiprávní jednání a oznámí ho. 

Protože s novou vládou na projednávání návrhu zákona dosud nedošlo, musíme se zmíněnou směrnicí řídit napřímo, a to s účinností již od 17. prosince 2021!

Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice o ochraně osob, kterou vydalo Ministerstvo spravedlnosti, přehledně vysvětluje, na koho směrnice dopadá a jaké povinnosti nám z ní plynou.

Už pár týdnů by tak veřejnoprávní subjekty (státní orgány, obce nad 10 tisíc obyvatel a další veřejné instituce) měly mít přijaty procesy a pravidla pro vnitřní oznamovací systém. Jakmile nabyde účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů, padne tato povinnost také na soukromý sektor.

Směrnice počítá s implementací příslušných předpisů týkajících se právních subjektů v soukromém sektoru od 50 zaměstnanců. Nicméně dle českého návrhu zákona lze očekávat, že se zmíněné povinnosti budou týkat všech zaměstnavatelů od 25 zaměstnanců. Více na našem blogu.

OhlasTo - vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je kanál pro přijímání oznámení o možném porušování práva v organizaci. Takové oznámení je potřeba nejen přijmout, pečlivě prošetřit, vše zdokumentovat, ale také evidovat kroky, které povedou k nápravě protiprávního stavu, přičemž musíme mít na zřeteli zabránění odvetným opatřením proti oznamovateli (ukončení pracovního poměru, snížení platu či mzdy, kázeňský trest, přeložení na jiné místo atd.). 

Systém musí být schopen především utajit totožnost oznamovatelů, například tak, jak to umí námi vytvořená aplikace OhlasTo

Vyvinuli jsme online oznamovací kanál OhlasTo, který slouží pro sběr oznámení a je navázán na aplikaci pro evidenci a řízení podaných oznámení – vnitřní oznamovací systém. Nástroj OhlasTo splňuje všechna kritéria Evropské unie, je jednoduchý, dostupný, uživatelsky přívětivý a  zajišťuje anonymitu oznamovatelů. OhlasTo běží na platformě IS QML. Můžete si to vyzkoušet – oznamte nám třeba jak jste spokojeni s našimi službami.

Na webu
www.ohlasto.online klikněte na tlačítko „Podat oznámení“ a do pole Příjemce oznámení zadejte Q-COM. Nebo použijte tlačítko níže.

Váš whistleblower samozřejmě nemusí používat web ohlasto.online. Na formulář se pohodlně dostane proklikem z vaší firemní webové prezentace nebo prostřednictvím QR kódu z vašich informačních materiálů.

Nastal čas na změnu…
Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.