Boj s terorismem – chraňme měkké cíle

Série teroristických útoků ve Francii v listopadu 2015 (střelba v koncertní síni Bataclan a exploze poblíž fotbalového stadionu během zápasu) způsobila, že svět už nebyl nikdy stejný. Minimálně co se pocitu bezpečí týče.
Byť pro teroristy nebyla Česká republika zajímavou destinací, nebylo možno spoléhat se, že tomu tak bude napořád. Proto byl v roce 2016 schválen Systém vyhlašování ohrožení terorismem.

Věděli jste, že aktuální stupeň ohrožení terorismem je u nás na úrovni 1?
Tedy obecné ohrožení vyplývající ze situace v zahraničí, kdy není známa konkrétní hrozba teroristických aktivit na území ČR, ale je potřeba dbát obecné všímavosti. Jedná se o dlouhodobě standardní stav nejnižšího, nikoliv však nulového, ohrožení terorismem.
Zdroj: Stupně ohrožení terorismem. Ministerstvo vnitra České republiky. 2016.  

Vládní budovy, velvyslanectví, vojenské a strategicky významné objekty jsou proti útokům dobře chráněny a střeženy – proto dostaly název tvrdé cíle. Naproti tomu měkké cíle potenciálně představují vhodný cíl ozbrojených útočníků či teroristů, jelikož se jedná o místa (objekty, prostory nebo akce) s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

Měkké cíle čelí široké škále hrozeb různého typu ze strany jednotlivců i skupin s různou motivací. Současným trendem je cílit na veřejná místa se slabým zabezpečením. Vazba na náboženství či národnost hraje stále menší roli. Jednoznačně nejčastějším typem teroristického útoku je bombový útok.

Zdroj:Základy ochrany měkkých cílů – Metodika. Ministerstvo vnitra České republiky. Červen 2016. 

České republice se teroristické útoky zatím vyhýbají. To ale neznamená, že si můžeme dovolit nebýt ve střehu, je potřeba být i na takovou eventualitu připraven! Na stát se nelze spoléhat, neboť ochrana měkkých cílů je poměrně mladá disciplína. V tomto ohledu lze řadu kroků přijmout na straně samotných potencionálních cílů útoků, a to nejen v oblasti prevence, kde je třeba zaměřit se na analýzu hrozeb měkkého cíle, ale také na plánování reakce na útok, na detekci podezřelého chování a podobně.

Vhodné nastavení systému ochrany a dobré vyškolení pracovníků měkkého cíle pak vede ke správným reakcím při útoku samotném a eliminaci ztrát na životech.

Společnost Q – COM se dlouhodobě zabývá systémy řízení. Ochrana měkkých cílů do celého schématu zapadá, jelikož se jedná pouze o jiný pohled na problematiku bezpečnosti. Našim klientům zdůrazňujeme, že zvýšení odolnosti měkkého cíle není primárně otázkou investic do technologií či vybavení. Klíčové je především nastavení procesů a koordinace činností personálu a jeho připravenost na násilný útok.

V tomto pojetí je potřeba dbát na přípravu, pravidelná cvičení a vhodné rozdělení úkolů. Nezbytný je rovněž pravidelný audit stavu bezpečnosti a analýzy hrozeb a rizik.

Rozsah naší podpory závisí na konkrétních požadavcích zákazníka. Jsme schopni realizovat dílčí projekty v minimalistickém rozsahu i komplexní zavedení nejmodernějších postupů vedoucích k zajištění velmi vysoké úrovně bezpečnosti, která bude cílit nejen na ochranu lidských životů, ale i majetku.

Chraňte životy svých zaměstnanců i klientů…

Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat