Novela zákona o kybernetické bezpečnosti

1. července 2017 vstupuje v platnost zákon č. 104/2017 Sb., kterým se mění Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.).

Hlavní změnou je nový povinný subjekt – provozovatel informačního a komunikačního systému. K dílčím změnám patří také nové sankce za přestupky a neplnění povinností.