Nová norma ISO 27000

V květnu 2017 byla vydána nová norma ČSN ISO 27000 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník.