Změna sídla

S účinností od 14. března 2017 dochází ke změně sídla společnosti Q – COM, spol. s r.o.

Nové sídlo společnosti je Tkalcovská 799/14, 602 00 Brno.

Nové sídlo společnosti se stává korespondenční a fakturační adresou. Na této adrese jsou umístěny také naše kanceláře. Původní adresa Šťastného 160/4, Brno se ruší.

Ostatní identifikační, kontaktní a bankovní údaje zůstávají beze změny.