Získali jsme certifikát ISMS.

Po absolvování certifikačního auditu jsme získali certifikát systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) pro činnosti spojené se systémy řízení a s poskytováním služeb v oblasti informačních systémů.