Úspěšně jsme ukončili projekt na vybudování vývojového a inovačního pracoviště Q-COM.

Jedná se o vznik vývojového, inovačního a prototypového centra, zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, který povede k implementaci technologicky nových a zlepšení stávajících produktů, produkčních řad a také výrobních procesů a technologií. Výchozí předpoklady pro úspěšný výzkum, vývoj a inovace jsou zajištěny spojením s odborníky a zajištěným přenosem výsledků výzkumu do praxe (dohody s výrobci, nedostatek technologií plánované kvality na trhu a znalost trhu a spolupráce s uživateli vyvíjených technologií).