Rozšířili jsme portfolio produktů.

Našim klientům nabízíme poradenství a implementaci pravidel GDPR dle Nařízení (EU) 2016/679, které nabývá účinnosti 25. května 2018.