Měníme sídlo společnosti.

Naše nová adresa sídla je: Tkalcovská 799/14, 602 00 Brno.