Zapsána ochranná známka Q – COM, spol. s r.o.

V roce 2021 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví vydáno Osvědčení o zápisu ochranné známky Q – COM.