« ITSM

Základní normativní rámec ITSM

ITSM je zakotven v normách řady ISO/IEC 20000, které byly poprvé stanoveny institutem British Standard Institute v roce 2005. (Řada těchto norem vychází z dřívějších norem řady BS 15000.)

 

Základní národní normy
ČSN ISO/IEC 20000-1:2019 Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
ČSN ISO/IEC 20000-2:2013 Informační technologie – Management služeb – Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb

 

Významné národní normy
ČSN ISO/IEC 20000-3:2014 Informační technologie – Management služeb – Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1
ČSN ISO/IEC 20000-6:2018 Informační technologie – Management služeb – Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb

 

Významné mezinárodní normy
ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements
ISO/IEC 20000-2:2012 Information technology – Service management – Part 2: Guidance on the application of service management systems
ISO/IEC 20000-3:2012 Information technology — Service management — Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1
ISO/IEC TR 20000-5:2013 Information technology – Service management – Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1
ISO/IEC 20000-6:2017 Information technology – Service management – Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems

 

Ostatní předpisy a související zdroje informací
ITIL Foundation, ITIL 4 Edition
ITIL v 3 complete suite – Lifecycle Publication Suite (english version)
Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti (Národní centrum kybernetické bezpečnosti)
Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020
Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2012 – 2015

 

Užitečné odkazy
Národní centrum kybernetické bezpečnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Přehled aktualizován dne 24. 10. 2019