« ZoKB

Základní normativní rámec kybernetické bezpečnosti

Základní národní normy
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
Vyhláška č. 205/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

 

Ostatní předpisy a související zdroje informací
Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti (Národní centrum kybernetické bezpečnosti)
Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020
Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2012 – 2015
ČSN EN ISO/IEC 27000:2017 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky
ČSN EN ISO/IEC 27002:2014 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací
ISO/IEC 27018:2019 Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors
Přehled aktualizován dne 15. 5. 2019