Správa a přehled jednání

Pohledy dle různých kritérií

Rozdělení kontaktů dle vlastních kategorií

Snadná a přehledná evidence kontaktů