Základní normativní rámec ochrany měkkých cílů

Předpisy a související zdroje informací
Strategie České republiky pro boj proti terorismu od r. 2013
ČSN 73 4400:2016 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020
Metodika ochrany měkkých cílů
Brožura – Bezpečnostní standardy pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí
Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle
Bezpečnostní plán měkkého cíle
Systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem

 

 

Přehled aktualizován dne 16. 9. 2019