« QMS

Základní normativní rámec QMS

Systém řízení kvality vychází z norem řady ISO 9000 vydávaných Mezinárodní organizací pro normalizaci od roku 1987.

 

Základní národní normy
ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky

 

Významné národní normy
ČSN EN ISO 9004:2019 Management kvality – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného úspěchu
ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu

 

Významné mezinárodní normy
ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements
ISO 9004:2018 Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success

 

Historie norem řady 9000
V následujícím přehledu je znázorněn vývoj základních norem řady ISO 9000. Na místě prvním je uvedena originální ISO norma (vydaná v anglickém jazyce), na místě druhém, za lomítkem, je uveden český ekvivalent (ČSN). U norem vydaných jako ČSN v českém jazyce se oproti anglické verzi v některých případech liší rok vydání.
1987 První vydání norem řady ISO 9000
ISO 9001:1987 / ČSN ISO 9001:1987 Systémy jakosti – Model zabezpečování jakosti při konstrukci, výrobě, uvádění do provozu a servisu
ISO 9002:1987 / ČSN ISO 9002:1987 Systémy jakosti – Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu
ISO 9003:1987 / ČSN ISO 9003:1987 Systémy jakosti – Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkouškách
1991
ČSN ISO 9001:1991 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při navrhování, vývoji, výrobě, uvádění do provozu a servisu
ČSN ISO 9002:1991 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu
ČSN ISO 9003:1991 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkouškách
1994 První revize norem řady ISO 9000
ISO 9001:1994 / ČSN EN ISO 9001:1995 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu
ISO 9002:1994 / ČSN EN ISO 9002:1995 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu
ISO 9003:1994 / ČSN EN ISO 9003:1995 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení
ISO 8402:1994 / ČSN ISO 8402:1995 Management jakosti a zabezpečování jakosti. Slovník
2000
Velká revize norem řady ISO 9000, zavedení procesního přístupu (ne požadavky samostatných prvků). Snížení počtu norem v této řadě, zavedení jediné normy kriteriální a jediné normy návodové.
ISO 9001:2000 / ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti – Požadavky
ISO 9004:2000 / ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti
ISO 9000:2000 / ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a slovník
2002
ČSN EN ISO 9001 ed. 2 Systémy managementu jakosti – Požadavky
ČSN EN ISO 9004 ed. 2 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti
ČSN EN ISO 9000 ed. 2 Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a slovník
2003
ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu
2005
ISO 9000:2005 / ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
2008
ISO 9001:2008 / ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky
2009
ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach
ISO 9004:2009 / ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality
2010
ČSN EN ISO 9001 ed. 2 Systémy managementu kvality – Požadavky
2015
ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements
2016
ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky
2018
ISO 9004:2018 Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success
2019
ČSN EN ISO 9004:2019 Management kvality – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného úspěchu
ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
Přehled aktualizován dne 15. 5. 2019