Realizujeme projekty zavádění systému ITSM.

V roce 2007 jsme realizovali první projekty zavádění systému ITSM dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006, který navazuje a rozvíjí požadavky QMS v oblasti IT služeb a zahrnuje v sobě i požadavky systému ISMS.

Rozšiřujeme portfolio služeb o oblast IT.

Na základě získaných zkušeností, požadavků našich zákazníků a úspěšně realizovaných projektů poskytujeme od roku 2007 také komplexní služby v oblasti IT.

 

Rozšiřujeme obor své činnosti o vývojové a prototypové kapacity.

V roce 2007 jsme v souladu s naší dlouhodobou strategií rozšířili obor své činnosti o vývojové a prototypové kapacity určené k dalšímu rozvoji inovačního procesu v podniku.

Brzy se dočkáme zákazníka s pořadovým číslem 200.

Během našeho působení na trhu se našimi zákazníky stalo již 190 organizací z různých oborů a u těchto zákazníků bylo realizováno již více než 500 jednotlivých projektů.

Provádíme přípravu a poradenství k certifikaci systému ISMS.

Od konce října roku 2006 provádíme přípravu a poradenství k certifikaci systému ISMS dle nově vydané normy ČSN ISO/IEC 27001:2006.

Získali jsme certifikát EMS.

Úspěšně jsme dokončili přípravu k certifikaci EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Po absolvování certifikačního auditu jsme získali příslušný certifikát.

Zapsána ochranná známka Q – COM, spol. s r.o.

V roce 2005 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví vydáno Osvědčení o zápisu ochranné známky Q – COM, spol. s r.o.

Realizovány projekty přípravy a poradenství k certifikaci EMS.

Od konce dubna roku 2005 byly všechny projekty přípravy a poradenství k certifikaci EMS realizovány dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 vydané v červnu.

První projekty implementace ISMS.

U našich zákazníků jsme začali s implementací pilotních projektů systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN BS 7799-2:2004.

Získali jsme certifikát QMS.

V květnu roku 2004 byl u nás proveden certifikační audit a naše společnost získala certifikát QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Předmětem naší certifikace byly činnosti spojené s poradenstvím, školením, konzultacemi a outsourcingem v oblasti systémů managementu a poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.