Úspěšně jsme ukončili projekt na vybudování vývojového a inovačního pracoviště Q-COM.

Jedná se o vznik vývojového, inovačního a prototypového centra, zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, který povede k implementaci technologicky nových a zlepšení stávajících produktů, produkčních řad a také výrobních procesů a technologií. Výchozí předpoklady pro úspěšný výzkum, vývoj a inovace jsou zajištěny spojením s odborníky a zajištěným přenosem výsledků výzkumu do praxe (dohody s výrobci, nedostatek technologií plánované kvality na trhu a znalost trhu a spolupráce s uživateli vyvíjených technologií).

Získali jsme certifikát ISMS.

Po absolvování certifikačního auditu jsme získali certifikát systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) pro činnosti spojené se systémy řízení a s poskytováním služeb v oblasti informačních systémů.

Spouštíme vlastní podnikový informační systém QIS

Hledali jsme podnikový informační systém, který by měl charakter ERP i CRM, ale z dostupných možností na trhu nevyhovoval našim potřebám žádný produkt, proto jsme si napsali vlastní. QIS má pro začátek pár modulů, ale postupně budou vznikat další. Lze ho provozovat z libovolného místa s připojením k Internetu, bez potřeby lokální instalace. Díky webovému prostředí je ovládání jednoduché a uživatelům dobře známé.

Realizujeme projekty zavádění systému ITSM.

V roce 2007 jsme realizovali první projekty zavádění systému ITSM dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006, který navazuje a rozvíjí požadavky QMS v oblasti IT služeb a zahrnuje v sobě i požadavky systému ISMS.