Rozšířili jsme portfolio produktů.

Našim klientům nabízíme poradenství a implementaci pravidel GDPR dle Nařízení (EU) 2016/679, které nabývá účinnosti 25. května 2018.

Až do roku 2021 můžeme vzdělávat pedagogické pracovníky

Získali jsme akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Spustili jsme podacilistky.cz

Spustili jsme online pomůcku pro vyplňování podacích lístků – podacilistky.cz

Zprovoznili jsme vlastní hosting

Zprovoznili jsme hosting.qcom.cz odkud provozujeme informační systémy QML a nástroje pro řízení dokumentace QIKI a další pomůcky.

Pro náš webový podnikový informační systém zavádíme nový název QML.

Q = Q – COM, ML = mozek lidstva

Úspěšně jsme ukončili projekt na vybudování vývojového a inovačního pracoviště Q-COM.

Jedná se o vznik vývojového, inovačního a prototypového centra, zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, který povede k implementaci technologicky nových a zlepšení stávajících produktů, produkčních řad a také výrobních procesů a technologií. Výchozí předpoklady pro úspěšný výzkum, vývoj a inovace jsou zajištěny spojením s odborníky a zajištěným přenosem výsledků výzkumu do praxe (dohody s výrobci, nedostatek technologií plánované kvality na trhu a znalost trhu a spolupráce s uživateli vyvíjených technologií).

Získali jsme certifikát ISMS.

Po absolvování certifikačního auditu jsme získali certifikát systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) pro činnosti spojené se systémy řízení a s poskytováním služeb v oblasti informačních systémů.

Společně s našimi partnery a zákazníky jsme oslavili 10. výročí založení společnosti.

Zároveň jsme stanovili obchodní strategii pro další desetiletí.

 

Připravujeme zákazníky k certifikaci systému BOZP.

Od začátku dubna připravujeme zákazníky k certifikaci systému BOZP dle nově vydané normy ČSN OHSAS 18001:2008. Zákazníky připravujeme také dle požadavků programu Bezpečný podnik – verze 2005.

Spouštíme vlastní podnikový informační systém QIS

Hledali jsme podnikový informační systém, který by měl charakter ERP i CRM, ale z dostupných možností na trhu nevyhovoval našim potřebám žádný produkt, proto jsme si napsali vlastní. QIS má pro začátek pár modulů, ale postupně budou vznikat další. Lze ho provozovat z libovolného místa s připojením k Internetu, bez potřeby lokální instalace. Díky webovému prostředí je ovládání jednoduché a uživatelům dobře známé.