Partnerství GDPR Trio vzniklo v srpnu 2017 jako odezva na poptávku řešení problematiky GDPR.